Εταιρικό Προφίλ

Πολυετής Εμπειρία

Επισκευές - Κατασκευές Ηλεκτρονικών Πλακετών

Αξιόπιστες Λύσεις

Τεχνική Υποστήριξη

Επικοινωνία

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ

GTL Electronics | Επισκευή - Κατασκευή Ηλεκτρονικών Πλακετών & Κυκλωμάτων | Αυτοματισμοί PLC - MCU | Συστήματα Τηλεμετρίας & Τηλε-Ελέγχου SCADA | Επισκευή Ηλεκτρονική Πλακέτας

Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά

AC Drives, DC Drives, Analog Circuit Boards, Digital Circuit Boards, CPU Boards, CRT Displays , Counters, Encoders, I/O Modules, Generator Control, LCD Displays Logic Boards, Monitors, Motor Controls, Power Supplies, Safety Controls, SCR Controls ,Temperature Controls, Timers, Inverters, Touchscreen Displays.

Επαγγελματικών & Οικιακών Συσκευών

Μηχανών Ψύξης, Θέρμανσης, Μαζικής εστίασης, Οικιακών Συσκευών.