Επισκευές


ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ


Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά

  • AC Drives, DC Drives, Analog Circuit Boards, Digital Circuit Boards, CPU Boards, CRT Displays, Counters, Encoders, I/O Modules, Generator Control, LCD Displays Logic Boards, Monitors, Motor Controls, Power Supplies, Safety Controls, SCR Controls, Temperature Controls, Timers, Inverters, Touchscreen Displays.


Επαγγελματικών & Οικιακών Συσκευών

  • Μηχανών Ψύξης, Θέρμανσης, Μαζικής εστίασης, Οικιακών Συσκευών.


Επισκευές