Υπηρεσίες


  • Αναλαμβάνουμε την οποιαδήποτε επισκευή ηλεκτρονικής πλακέτας σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή.

  • Ανακατασκευάζουμε την παλιά σας ηλεκτρονική σας συσκευή με πλακέτες νέας τεχνολογίας.

  • Αυτοματισμοί με PLC (Programmable Logic Controller) & MCU (Micro Controller Unit) από επίπεδο σχεδιασμού, προγραμματισμού & υλοποίησης εγκατάστασης ενός έργου.

  • Σε συνεργασία με οίκους του εξωτερικού μπορούμε να προμηθευτούμε ηλεκτρονικά εξαρτήματα που έχουν καταργηθεί λόγω παλαιότητας της συσκευής ή καταργήσεως του συγκεκριμένου μοντέλου.


Υπηρεσίες